کلاه ایمنی به روز شده

  • کلاه ایمنی، هومولوژی جدید

    قانون جدید در مورد تایید کلاه ایمنی برای وسایل نقلیه دو چرخ برای تابستان 2020 انتظار می رود. پس از 20 سال، تصویب ECE 22.05 بازنشسته می شود تا راه را برای ECE 22.06 ایجاد کند که نوآوری های مهمی برای ایمنی جاده ایجاد می کند.ببینیم چیهچی...
    ادامه مطلب