دیگران

  • آزمون استاندارد ECE 22.06 گذرانده شد

    خیلی هیجان زده به شما می گویم که کلاه ایمنی ما تست ECE 22.06 را پس داده است!در تاریخ 13 آوریل 2022 آخرین اخبار مبنی بر گذراندن محصولات فول فیس a600 و آف رود A800 از آزمون استاندارد ECE 22.06 دریافت کردیم و آخرین گواهینامه مربوط به ECE 22.06 را در یک ...
    ادامه مطلب